Társasházak, figyelem! Csak így lehet biztonsági kamerát üzemeltetni

Forrás: adozona.hu | 2020.08.18

Egyre több társasház alkalmaz személy- és vagyonvédelmi célra kamerarendszert, mellyel összefüggésben szigorú jogi követelményeknek kell megfelelniük, amelyek megsértése esetén adatvédelmi bírsággal is számolni kell. Jelentősége van a kamerák betekintési szögének, a vizsgált terület jellegének, az üzemeltető személyének, az adattárolás időtartamának, valamint az adatkezelési tájékoztatásnak. Lássuk azon legfontosabb követelményeket, melyekre a felügyeleti szerv legutóbbi állásfoglalása is kitér!

A társasház és a közös képviselő viszonya

A társasházi kamerák által rögzített képek a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikke alapján személyes adatnak minősülnek. A személyes adatokon végzett bármiféle tevékenység pedig adatkezelésnek minősül. Fontos tehát kiindulásként leszögezni, hogy a társasház (a közösség), mint önálló jogalany adatkezelőnek minősül, melynek adatkezelésére alkalmazni kell a GDPR szabályait. Mielőtt azonban rátérnénk a követelményekre, szükséges adatkezelési szempontból minősíteni a társasházi képviseletet.

Korábban létezett olyan szakmai állásfoglalás, mely szerint a társasház képviselőjeként a közös képviselő nem értelmezhető elkülönült jogalanyként, azaz, úgy kell tekinteni, mint egy gazdasági társaság megbízott ügyvezetőjét. Másik álláspont szerint viszont a közös képviselet mindenképpen elkülönült, külső személy, aki így a körülményektől függően adatkezelői vagy adatfeldolgozói státuszban lehet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020 augusztusában kiadott állásfoglalásában rendezte a kérdést. A hatóság állásfoglalása szerint a közös képviselő, illetve az intéző bizottság elnöke adatfeldolgozónak vagy önálló adatkezelőnek minősülhetnek. Akármilyen státuszban is vannak, fontos velük megfelelőképpen leszerződni, illetve a társasház adatkezelési tájékoztatójában címzettként fel kell őket tüntetni. Utóbbi azt jelenti, hogy a társasház adatkezelési tájékoztatójában rögzíteni kell, hogy a személyes adatokat számukra továbbítják.

A teljes cikket az adózóna oldalán olvashatod el!