Mi a teendő a magánszemélyektől érkező kérelmekkel?

Forrás: piacesprofit.hu | 2018. július 18.

Megtörténhet, hogy magánszemélyek veszik fel az ön vállalkozásával/szervezetével a kapcsolatot, hogy gyakorolhassák jogaikat az általános adatvédelmi rendelet értelmében (a hozzáférés, helyesbítés, törlés, hordozhatóság joga stb.). Amennyiben a személyes adatokat elektronikus úton kezelik, az ön vállalkozásának/szervezetének lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a kérelmeket elektronikus úton nyújtsák be. Az ön vállalkozásának/szervezetének a kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, és alapesetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolnia kell.

Felkérheti őket, hogy kiegészítő információkat adjanak meg a kérelmező személyazonosságának megerősítése érdekében.

Amennyiben az ön vállalkozása/szervezete a kérelmet elutasítja, tájékoztatnia kell az érintettet az elutasítás okairól, valamint arról, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz és jogorvoslatot kérni.

A személyektől érkező kérelmek feldolgozását ingyenesen kell végezni. Amennyiben a kérelmek nyilvánvalóan alaptalanok vagy túlzóak, különösen az ismétlődő jellegük miatt, észszerű díjat nevezhet meg, vagy megtagadhatja a kérelmet.

A teljes cikket a Piac és Profit oldalán lehet elérni!

Tovább a cikkhez!
Vissza a hírekhez!